Kontakt

Myrstacken

Grävlingsgrytet

Björnidet

Rävlyan

Förskolechef

Elisabeth Ståhl

Biträdande förskolechef

Anneli Hesselbäck

Pedagogisk utvecklare

Mimmi Örberg

Pedagogisk utvecklare

Jenni Nilsson

IT-pedagog

Patrick Dorls

Dramapedagog

Amanda Friberg

Barnskötare

Anette Rengren

Barnskötare

Anna Rolander

Förskollärare

Caroline Fredberger

Förskollärare

Ewa-Brith Sunnerberg

Förskollärare

Jenny Larsen

Barnskötare

Jonas Idar

Förskollärare

Julia Eriksson

Barnskötare

Linn Eriksson

Förskollärare

Linnea Sundström

Barnskötare

Margita Zetterlind Parsjö

Barnskötare

Maria Vantola

Förskollärare

Marie Andersson

Barnskötare

Marie Paschen

Barnskötare

Mattias Petersson

Förskollärare

Monica Andersson

Barnskötare

Nusrat Shirin

Barnskötare

Pushpa Leanage

Barnskötare

Rabih Kasbah

Förskollärare

Thomas Mauritz

Barnskötare/resurs

Viktoria Gay
21 augusti 2017